Portfolio

Ik heb een aantal web-applicaties gebouwd met moderne web-development frameworks React en Angular. Het aantal demo web-applicaties is nog beperkt, maar de lijst zal in de toekomst uitgebreid worden. Vooralsnog heb ik alleen games te demonstreren. Dat wil uiteraard niet zeggen dat ik alleen games kan bouwen. Het bouwen van een computer game voor in de browser is in een aantal opzichten precies hetzelfde als het bouwen van andersoortige interactieve websites. De demo’s tonen dat ik in staat ben om een creatief ontwerp te maken, en dit uit te werken tot een goed functionerend geheel met complexe onderliggende logica. De demo web-applicaties zijn getest en werken correct in de nieuwste versies van bekende browsers zoals IE, Chrome en Firefox. Andere browsers dan de drie genoemde zijn niet getest. Waarschijnlijk werken de demo’s ook goed in andere browsers, maar indien niet, probeer het met IE of Chrome.

Sudoku Web Lab is een web-applicatie waarmee Sudoku puzzels gespeeld kunnen worden. De applicatie kan Sudoku puzzels genereren met een configureerbare moeilijkheidsgraad (zes verschillende niveaus) en kan ook handmatig ingevoerde Sudoku puzzels machinaal oplossen. De applicatie geeft visueel inzicht in de loop van het oplossingsproces en biedt verschillende mogelijkheden om te experimenteren met gegenereerde of handmatig ingevoerde Sudoku’s. Bij deze game was het schrijven van de engine voor het oplossen en genereren van Sudoku’s duidelijk de grootste uitdaging. De hele engine is geschreven in JavaScript (ES6) om het geheel als een SPA (Single Page App) te kunnen vormgeven en deployment van de applicatie eenvoudig te houden. Hier vind u een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden van Sudoku Web Lab. Hier kunt u de game spelen.

Connected Sums Game is een game die ik bedacht heb om iets te kunnen bouwen waarmee ik React en Angular 4 kon vergelijken qua gebruikersgemak en productiviteit. Toen de game eenmaal gebouwd was bleek dat het concept achter de game interessant was en wiskundige uitdagingen bevatte. Hier vindt u de werking van de game en de theoretische achtergronden. Hier vind u een verslag van het oorspronkelijke doel van het bouwen van de game: React versus Angular. Hier vind u de sourcecode van de game gebouwd met zowel React als Angular op GitHub. En last but not least: Hier kunt u de game spelen.