Expertise en Inzetbaarheid

De drijvende kracht achter KennemerSoft is de gepassioneerde en ervaren Software Ontwikkelaar J.C. Verheul.

Verheul is afgestudeerd in de Informatica aan de Universiteit Twente, en in 1995 gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft in de Theoretische Informatica. Sinds 1996 voortdurend werkzaam geweest in de commerciële ICT, in loondienst bij bedrijven als Baan, AND, ABN-Amro, en vanaf 2004 werkzaam als freelancer op projectbasis.

Verheul heeft een filosofische instelling en denkt graag na over hoe lastige problemen het best opgelost kunnen worden. Dankzij een academische achtergrond en jarenlange ervaring heeft Verheul een sterk analytisch vermogen en brede kennis van het ICT-landschap. Daadkracht en effectiviteit zijn belangrijke kenmerken van het handelen van Verheul. Geef Verheul verantwoordelijkheid voor een lastige opgave, en hij zorgt voor een oplossing. Alles uiteraard binnen realistische grenzen.

Kwaliteit staat bij Verheul hoog in het vaandel. Kwaliteit is daarbij geen doel in zichzelf, maar is ondergeschikt aan andere doelen, zoals productiviteit, betrouwbaarheid van code en onderhoudbaarheid van code. Verheul heeft dankzij jarenlange ervaring grondige kennis van design patterns en is in staat om met deze kennis applicaties te bouwen die voldoen aan geldende niet-functionele eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid en performance.

Verheul heeft de ontwikkeling van Java en alle aan Java gerelateerde technologie van het begin af aan meegemaakt, vanaf Java 1.0 in 1996. In vrijwel alle projecten in het verleden was Java de belangrijkste programmeertaal. Regelmatig ook was Web Development onderdeel van het project, of het belangrijkste aspect van het project. Daardoor heeft Verheul ook de evolutie van technologie voor Web Development van het begin af aan meegemaakt, van Servlets tot JSP, Struts, Spring MVC, Spring WebFlow, JavaScript, jQuery, AngularJS, Angular 4, React, Node.js, NPM, Bootstrap.

Concrete expertise:

  • Java development. Ervaring met alle bekende libraries en tools die rond Java gebruikt worden, zoals Spring, Maven, Hibernate, JPA, EJB, etc.
  • Functioneel programmeren. Bekend met en ervaring met alle nieuwe functionele features van Java 8, de nieuwe features van JavaScript (ES6/ES7), en Scala.
  • Web development. Ervaring met HTML, CSS, JavaScript, ES6, jQuery, Angular, React, Bootstrap, WebPack, Node.js, NPM, etc.
  • Webservices. Ervaring met zowel SOAP als REST webservices (JAX-WS en JAX-RS) en bekende tools voor het ontwikkelen, testen en debuggen van webservices (Express, Spring Boot, Docker)
  • SQL. Ervaring met diverse bekende relationele databases zoals Oracle, MySQL, SqlServer, DB-2, etc.
  • Scala development. Scala is het betere alternatief voor Java, met krachtiger en beknopter syntax en met een standaard library die beter doordacht in elkaar zit.
  • Scrum. Alle projectervaring sinds 2013 was ervaring binnen Scrum-teams met de bekende tooling en vaak gecombineerd met test-driven development en CI/CD.

Inzetbaarheid: Verheul is in het verleden in vele projecten succesvol geweest als senior Java Developer in Scrum-teams. Verheul heeft ook ervaring als Software Architect, kwaliteitsbewaker en coach. Verheul is inzetbaar voor de realisatie van kleine of grote welgedefinieerde projecten op fixed-price basis, of op geheel zelfstandige basis werkend vanuit eigen kantoor.